Samen voor het beste resultaat!

Regelement GVSV

Lidmaatschap
1. Vanaf 3 jaar is lidmaatschap bij de vereniging mogelijk. De eerste twee lessen zijn gratis.
2. Opgave dient te geschieden door aanmelding bij de leiding of het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden bij de ledenadministratie.  Let op: de volgende regels worden m.b.t. het beëindigen van het lidmaatschap gehanteerd: voor 1 oktober uitgeschreven geen contributie verschuldigd voor het volgende seizoen, voor 1 januari uitgeschreven helft van jaarlijkse contributie retour.
4. Wanneer u door omstandigheden niet meer kunt deelnemen aan de lessen, dit graag z.s.m. doorgeven aan de ledenadministratie.
5. De peuters en kleuters t/m 5 jaar zijn niet verzekerd via de vereniging. Dit geldt ook voor de deelnemers aan de lessen sportfit en bodysculpture. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel. Deelname is op eigen risico.